Plnění povinného podílu OZP má několik možností

Dle ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Počty zaměstnanců se počítají v průměrném přepočteném počtu, výpočet je uveden v prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb.

Existují tři možnosti plnění povinné podílu

Zákon umožňuje hned tři možnosti, jak plnit svůj povinný podíl zaměstnávání OZP. Tyto možnosti má právo každý zaměstnavatel mezi sebou libovolně kombinovat.

 • Zaměstnávání OZP ve své organizaci.
 • Odebíráním výrobků nebo služeb od organizací, které mají s ÚP smlouvu o uznání zaměstnavatele. Zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo OZP s OSVČ. Tento způsob se nazývá náhradní plnění.
 • Odvodem do státního rozpočtu.

Náhradní plnění nabízí vysokou flexibilitu

U náhradního plnění záleží na zaměstnavateli, jak si odběr výrobků a služeb nakombinuje. Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených (SZZP) má pod svými křídly stovky OZP tvořící rozmanité produkty nebo nabízející služby, například:

 • Textil a oděvy
 • Text, reklama, grafika
 • Dárkové předměty
 • Půjčovna vozidel
 • Přeprava zboží
 • Ostraha
 • Ochranné a pracovní pomůcky
 • Kancelářské potřeby
 • Opravy a montáže
 • IT služby
 • Webdesign a administrátorské práce

SZZP nabízí možnost kombinování různých produktů a služeb, tzv. balíčky na míru. Zaměstnavatel zakoupí produkty a služby, které opravdu využije, například vánoční dárky pro své zaměstnance, a současně splní povinný podíl na zaměstnávání OZP.

Náhradní plnění je limitováno pouze dobou vydání faktury. Za náhradní plnění jsou považované faktury vydané do 30 dnů od zaplacení poskytnutého plnění vloženy do evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu s ustanovením § 84 zákona o zaměstnanosti.

Více informací o náhradním plnění naleznete na szzp.cz.