3 tipy, podle čeho vybírat korporátní dluhopisy

Korporátní či firemní dluhopisy jsou mezi investory stále více vyhledávaným druhem investice. A to zejména z důvodu velice zajímavého úročení a bezpečné míry rizika. Míra rizika se však liší s ohledem na vybranou společnost, proto je při výběru společnosti na místě opatrnost. Na jaké aspekty či vlastnosti firmy je vhodné se při výběru dluhopisů zaměřit?

Historie firmy

Jedním z hlavních aspektů, který sníží míru rizika, je historie firmy. Možná to zní příliš banálně, ale dnes může dluhopisy vydávat téměř jakákoliv firma. Existují tak ojedinělé případy, kdy vznikly firmy jen za účelem obohacení. Většinou jde o fiktivní firmy, které vydávají dluhopisy v tzv. podlimitní emisi. Pokud je firma na trhu již několik let, vybudovala si své jméno a případně má za sebou již nějaké emise dluhopisů, tak jste na dobré cestě.

Kam peníze míří

Samozřejmě to nelze paušalizovat, jelikož každá začínající firma nemusí být hned podvodná a naopak i firma s historií se může dostat do finančních problémů. Kromě samotné historie je zapotřebí se také zajímat o podnikatelský záměr, resp. na co jsou peníze z dluhopisů určeny. Sami si odpovězte na otázky, zda má projekt budoucnost, zda mu lze věřit a má tak jistý úspěch. Samozřejmě u již úspěšných projektů je to jednodušší. Nezapomeňte si projít hospodářské výsledky vybrané společnosti.

Reference mohou napovědět

Při výběru dluhopisů je také dobré se zaměřit na reference jednotlivých firem, které vám mohou v rozhodnutí pomoci. Je třeba si však dát pozor na řadu podvodných webu a konkurenční boj, jejichž účelem je poškodit některé eminenty negativní recenzí, aby tak dali přednost jiným společnostem. Proto si každou referenci snažte ověřit na několika webech, ale i v diskuzích a nejlépe u lidí, jež mají s dluhopisy opravdové zkušenosti.

Vždy se vyplatí spolehnout na prověřené společnosti, mezi něž patří i dluhopisy EMTC od společnosti EMTC a.s., které jsou určené pro rozvoj úspěšné edukativní aplikace Lipa Learning.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, ve znění jeho dodatku č. 1 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019, č.j. 2019/047927/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00026/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2019, a ve znění jeho dodatku č. 2 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 4. 6. 2019, č.j. 2019/064535/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00037/CNB/572, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.