Průmyslové haly ušetří šetří, kde mohou

Dopady energetické krize se týkají nejen domácností, ale také firem. I když existuje jistá forma státní pomoci, společnosti se i přesto snaží dělat úspornější kroky, které mohou vést k nižší energetické náročnosti čili i k nižším nákladům, které budou spojeny s provozem podniku. A průmyslové haly nejsou výjimkou. Kromě budování fotovoltaických elektráren dochází také k výměně průmyslového osvětlení hal, kdy se přechází na úspornější řešení.

Snížení nákladů na energie jako hlavní cíl

Ceny energií letos neuvěřitelně vzrostly, takřka až rekordně, což se dotklo nejen domácností, ale také mnoha firem i průmyslových hal. Ve snaze výrazně snížit náklady spojené s energiemi se proto přechází na úsporná opatření, z nichž řadu podporuje stát finančním příspěvkem.

V případě průmyslových hal se přechází například k výměně žárovek za LED řešení, které je z pohledu energetického velmi úsporné čili i ekonomické. Kromě toho se dává přednost dalším podobným technologiím, mezi nimiž se nachází i montáž fotovoltaické elektrárny.

Zvýšení míry nezávislosti

Cílem mnoha průmyslových hal je nejen snížit náklady spojené s energiemi, ale také se touží po zvýšení míry nezávislosti vůči státu a veřejné elektrické síti. I proto do hry vstupuje fotovoltaika, která slibuje úsporu až v 80 %.

V průmyslových halách se dále pracuje s takzvaným využitelným druhem odpadu a i nadále se investuje do zařízení, jež mají vyšší energetickou účinnost čili i nižší spotřebu energie. Dohromady se tedy řešení využívají k opětovnému zpracování hutních plynů.

Dílky velké skládačky

Z jednoho pohledu se jedná o pár kroků, z druhého směru jsou to dílky skládačky, kdy ve výsledku dojde ke skutečně velké úspoře nákladů spojených nejen s energiemi. Každé řešení slibuje jistou úsporu, nejvýraznější však přechod na LED žárovky a LED osvětlení celkově, poté také fotovoltaika se může na splnění cíle velkou měrou podílet.