V jakých fázích trestního řízení se obrátit na advokáta?

V životě každého z nás mohou nastat okolnosti, kdy je třeba se obrátit na advokáta, který se zabývá trestním právem. Každý člověk se totiž může snadno dostat do situace, kdy mu je způsobena majetková či nemajetková újma a vystupuje v trestním řízení v roli poškozeného. Nebo se naopak stane pachatelem trestného činu, a to úmyslným nebo nedbalostním jednáním. V těchto případech se pak neobejde bez právní pomoci.

Zastupování před soudem

Asi nejtypičtější role advokáta, která vyvstane každému na mysli, je zastupování poškozeného či obžalovaného před soudem. Obhajoba u hlavního líčení je rozhodně případ, kde by advokát rozhodně neměl chybět. Není třeba dodávat, že existují situace, při kterých je nutné se nechat advokátem zastupovat, a to tak, že si advokáta sami vyberete nebo vám bude přidělen soudem, tzv. ex offo. Zdaleka však nejde o jedinou situaci, kdy je vhodné se nechat zastoupit advokátem.

Advokáta lze využít i v přípravném řízení

Na advokáta je často vhodné se obrátit již v samém počátku trestního řízení. Mnohdy si tak ušetříte nejen spoustu starostí a komplikací, ale i peněz. Určitě není třeba čekat až na soudní řízení, jak se mnozí lidé domnívají. Příkladem využití služeb advokáta, pokud jste se ocitli v roli poškozeného, může být například sepis trestního oznámení či právní pomoc u výslechu. Obhajobu při vyšetřování samozřejmě využijete i tehdy, pokud byste vystupovali v roli podezřelého či obviněného. Služeb advokáta lze využít i pro podmíněné zastavení trestního stíhání a celá záležitost tak k soudu nemusí vůbec dojít.

Po rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení

Úloha advokáta má své opodstatnění i tehdy, kdy již soud, či jiný orgán činný v trestním řízení věc rozhodl. V těchto případech lze v naprosté většině podat opravný prostředek, a to buď řádný (odvolání, stížnost či odpor) nebo mimořádný (obnova řízení, dovolání či stížnost pro porušení zákona). Díky včasnému podání opravného prostředku může být rozhodnutí daného orgánu zrušeno. Nakonec služeb advokáta využije i pravomocně odsouzený člověk, například v případě prominutí zbytku trestu nebo právního poradenství při výkonu trestu.

Více o trestním řízení a obecně trestním právu zjistíte na webu trestniadvokat.cz, kde máte možnost využít i kvalitních právních služeb.